​500 મી પોસ્ટ

500 પોસ્ટ પુરી થશે તો અમુક મિત્રો અને વાચકો સાથે નાની મુલાકાતની ગોઠવણ કરવાનો વિચાર વર્ષો પહેલા હતો, ઈશ્વરભાઈએ અમને એ દ્વાર પાર લાવી ને મૂકી દીધા છે.

કેમનું કરીશું કઈ ખબર નથી,જોઈએ, ટૂંક સમય માં એની જાહેરાત થશે અને જે મિત્રોને મળી શકાય એમ હશે એમને મળવામાં આવશે.

અભિનંદન આપી શકો છો 🙂
નોંધ:
500 ની નોટ એમ જ મુકવામાં આવી છે, કોઈ નોટે એ બાબતે બબાલ કરવી નહિ.
Advertisements