કોકુ એના ટક ( ટ્રક ) સાથે.

ટીઆ ને મેં વોડાફોન નો એક ચીપ ફોન લઇ ને આપ્યો હતો. એ કેમ લીધો એ મને નથી ખબર. પણ હું કોઈ ની જોડે સરસ ફોન જોવું તો મને થાય કે ટીઆ કેમ આ ફોન વાપરે. એટલે મેં નોકિયા નો એક સરસ ફોન લીધો. ડાઈરેક્ટ એને આપતો તો ઈ ના લેતી. એટલે પહેલા મેં એ લીધો ને વાપર્યો. એક મહિના પછી મેં LG BL40  લીધો. એકદમ જોરદાર ફોન ( જાણે કે કાળો ડીબાંગ પાણીદાર અરબી ઘોડો ).  એ ફોન લાવ્યો એટલે જબરજસ્તી ટીઆ ને નોકિયા નો ફોન પકડાવ્યો. હવે એને ગેજેટ વાપરતા બવ મજા નથી આવતી. પણ પછી એને આ સેલ માંથી ફોટા પાડવાનો શોખ લાગી ગયો છે. મારી યુક્તિ કામ આવી ગયી.

કોકુ એના ટક ( ટ્રક ) સાથે.
કોકુ એના ટક ( ટ્રક ) સાથે.
Advertisements