એક જુનો ફોટો

 

એક જુનો ફોટો, જે જોઇને ઈશ્વર નો આભાર જ માનું કે આટલું સુંદર બાળક મને આપ્યું. કોકુ ના મોટા ભાગ ના ફોટોસ એવા હોય છે કે બસ દુનિયા ભૂલી ને એને જોયા જ કરીએ. કોકુ ગયા ડીસેમ્બર માં સ્કૂલ માં સાન્તા બન્યો હતો. એ સમયે પડેલો ફોટો છે. ટીના ને સાન્તા જ બનાવવો હતો, અમે બહુ ફર્યા અને નશીબજોગે કોકુ ના માપ નો ડ્રેસ મળી ગયો.

જુનો ફોટો
જુનો ફોટો
Advertisements