બડે ભૈયા

​હમણાં ઓફીસ માં એક મિત્ર જોડે મારા મોટા ભાઈ વિષે ​વાત કરતો હતો.
થોડી વાર વાત ચાલી એટલામાં એ મિત્ર બોલ્યો, તમારા ભાઈ એકદમ પેલા … સુરજ બડજાત્યા ની મુવીના બડે ભૈયા હોય એવા આઇડોલ ટાઇપ ના છે. 100% જેન્ટલ મેન  🙂
​મને તો જરાક હસવું આવી ગયું, પણ હા હવે એવો જ છે મારો મોટો ભાઈ શું કરીએ :)​
Advertisements