ઢીંગલા એમ કો મલે

ઢીંગલા એમ કો મલે. આ પંચમહાલની આદિવાસી ભાષા છે (મને માત્ર 2-5 % જ આવડે છે 😦 . મારે શીખવી છે પણ ઘેર કોઈ સીખ્વાડતું નથી અને હવે ત્યાં જવાનો સમય નથી મળતો. ત્યાં પણ અમારા ઘેર ઘરઘાટી તરીકે કામ કરવા માટે આવતા મામાઓ જોડે શીખવી પડે ક્યાં તો પપ્પાના દુરના એક મામી છે જેમની જોડે સિખાય).
આ વાક્યનો અર્થ થાય છે કે પૈસા એમ થોડા મળે ?
હું જયારે મોડો મોડો ઓફિસેથી ઘેર આવું એટલે ટીઆ-કોકું રાહ જોઇને બેઠા હોય. મમ્મી-પપ્પા ઘણી વખત કહે કે થોડો વહેલો આવ આ લોકોને સમય આપ. ત્યારે હું મનમાં આ વાક્ય બોલું 🙂 .
મારા એક સાહેબ હતા એ ઘણી વખત કહેતા, “કામ કરને મેં કૈસી થકાન?”. એ માણસને મેં ઓફીશમાં ઘણી વાર સળંગ 3-4 દિવસ એકજ કપડામાં બેસીને કામ કરતા જોયો છે અને આજે એ એના ફિલ્ડમાં અમદાવાદમાં રાજા છે.
છેલ્લે એક વાત કહીશ…
બકા મેહનત તો મુકેશ અંબાણીને પણ કરવી પડે છે આપડે તો અનુરાગ છીએ 🙂
Advertisements