હોળી મુબારક

IMG_2171

 આજે અમારી ખરા અર્થ માં પહેલી સરસ હોળી થઇ. આ વર્ષે કોકું હોળી વિષે સમજ્યો અને રમતા પણ શીખ્યો.  ટીના એ પહેલા થી જ બધી તૈયારી કરી રાખી હતી અને મને તો જોરદાર આશ્ચર્ય જ મળ્યું 🙂

બસ થોડી વાર અમે 3 લોકો હોળી રમ્યા પણ મજા આવી ગયી. એમાં પાછું કોકું એ તો દાદી જોડે બી હોળી રમી લીધી. દાદી બૂમે પાડતા રહ્યા અને કોકુએતો દાદી ને ભીંજવી દીધા. છેલ્લે તો દાદી બી હસી પડ્યા.

Advertisements