રાજીનામું

ઘણીવાર કર્મચારી રાજીનામું આપીને ખુશ થતો હોય છે કે છૂટ્યો આ કંપની થી 🙂
પણ એને ખબર નથી હોતી કે જે દિવસે એણે રાજીનામું મુક્યું હતું, બોસે ગ્રાન્ડ પાર્ટી કરી હતી 🙂 🙂 🙂
કર્મચારી – 0 & બોસ – 1

આભાર

10042015-1

સંસ્થા આભારી છે 🙂

લોકોને કેટલા ફોલોવર્સ હોય છે ખબર નહિ, પણ 50 લોકો મારા બ્લોગને વાંચવા ઉત્સાહી છે એ જાણી આનદ થયો.

ભક્ત

તહેવાર ના દિવસે જોયેલું ને અનુભવેલું
  • તહેવારમાં ઉમટેલા ભક્તો ની ભીડ જોઇને હું જ નહિ ઈશ્વર પણ બોલી ઉઠ્યા ઓહ, આટલા બધા  ભક્ત ?
  • એક ભાઈ પ્રભુમંદિર માં બેઠા હતા પણ એમના માથે પંખો બંધ હતો,  જોર થી વોલનટીયર પર બગડ્યા કે પંખો ચાલુ કરો 🙂 .હું,  વોલનટીયર અને ઈશ્વર ત્રણે દ્વિધામાં . ઈશ્વર બોલ્યા, મેં તારા માટે આટલું દુખ વેઠયું અને મોત સહ્યું… તું 2 ઘડી ગરમી તો સહન કર બેટા.

વાંચીને કોઈ ભક્તને તકલીફ પડી હોય તો

Burnol_The_Original_Burns_Cream_0.35_OZ_10_Grams_1__21207.1411287069.1280.1280