કોફી

2015 માં નવલકથા લખવાનું વિચાર્યું હતું, એની અનુક્રમણિકા અને માળખું તૈયાર થઇ ગયું છે, પણ મૂળ નવલકથા ખબર નહિ ક્યારે લખાશે. બીજી એક ઈચ્છા હતી કે ટૂંકી વાર્તાઓનો સંગ્રહ લખવાનો (સંગ્રહ માં 1 થી માંડીને 1000+ વાર્તાઓ હોઈ શકે છે 🙂 ) .

તો આ બીજી ઈચ્છાના અનુસંધાનમાં પ્રથમ ટૂંકી (અત્યંત ટૂંકી) વાર્તા મૂકી રહ્યો છું.  મિત્ર હોવાના ભાવે બધા વાહ વાહ કહેશે એ નક્કી છે અને મોબાઈલમાં સારા સદેશ મોકલશે, પણ જો કોઈને ત્રુટી લાગે તો જરૂર જણાવશો.

વાર્તાનું નામ કોફી છે 🙂 અને હા કોઈક કારણસર હિન્દીમાં છે.
ना मैने कभी कुछ पूछा उसको

ना उसने कभी कुछ बोला

उसने कही अपना घर बसा लिया
फिर मैने कही शादी कर ली

फिर वो दोनो एक दिन डेट पर  गये
कोफ़ी पी, और ना जाने क्या क्या बातें की

वो एक-आधा घंटा भर मूज़े लगा
जाने हम वोही 20 साल के नौजवान है

फिर हमने सब कुछ याद किया
वो दिन मे साथ घूमना, वो रात भर बातें करना

… … … …
… … … …

शायद उसके नसीब मे मैं ना था
या मेरे नसीब मे वो ना थी

 

 

पर ये जो कोफ़ी है
यही है जो हम दोनो को कभी कभी मिलाती है

Advertisements