કાગડા બધે કાળા

કાગડા બધે કાળા.. આવી એક કહેવત છે.

 
પણ હું કહીશ કાગડી બધે કાળી.
કાલે અચાનક જ એક મિત્રને  ફોન કર્યો અને એ ભાઈ એમના કરમની કઠનાઈઓ મને કહેવા લાગ્યા :(. 
જાણીને બહુ દુખ થયું પણ શું કરું મારા હાથ માં કશું નતું
 
પણ  પછી થયું કે ભગવાન સારા માણસો ને કેમ આવું કરતો હશે?
Advertisements