ગુજરાતી બ્લોગ ( Gujarati Blog)

હું, જનમે,કરમે, બોલવે,ચાલવે, બધી રીતે ગુજરાતી. મને પિઝ્ઝા ભાવે પણ પાણી પૂરી આગળ એના ચણા બી ના આવે. ગુજરાતી માં એટલે લખું છું કેમ કે હું ગુજરાતી છું ને હું ગુજરાતી વાચક માટે કશું લખવા માંગું છું. આતો મારી ડાયરી છે જે બધા માટે ખુલ્લી મુકેલી છે. થોડા સમય પહેલા તો બસ આનંદ માટે લખતો હતો, પણ લોકો ના પ્રતિભાવ પછી થોડું ગંભીરપણે લખવાનું વિચારું છું. હા, જો કશું બીજું લખવાનું વિચારીશ તો જરૂર થી બધા ને જણાવીશ. મારું લક્ષ બહુ જ ઊંચું છે, પણ મારી ફિલોસોફી કહે છે કે, ૧૦૦ નું વિચારો તો ૬૦ એ તો પહોચાય જ.

એક વાર કશુક નક્કી થઇ જાય તો  સીરીયસ થઇ ને કશુંક લખીશ.

બસ આમ જ કોઈ કારણ વગર ચાલુ થઇ ગયું મારું ગુજરાતી બ્લોગ. પણ હવે રોજ રોજ થોડું ઉમેરતા જવાની મજા આવે છે .

14 thoughts on “ગુજરાતી બ્લોગ ( Gujarati Blog)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s