કોકું અને ડેડી ની ઓફીસ

 કોણ જાણે શું છે પણ કોકુને એમ કહો કે ડેડીની ઓફીસ જવાનું છે તો ભાઈ અડધી રાત્રે તૈયાર. કપડા બદલવા પણ ના રહે.  ઘણા દિવસે હમણા એક દિવસ એને ઓફિસે આવવા મળ્યું. પણ એ જરા શરમાળ છે એટલે બધા બેઠા હોય તો અંદર આવતો ના હતો અને રીસેપ્સન પર જ બેસી રહ્યો. પછી હું એને થોડું સમજાવીને અંદર લઇ આવ્યો તો એ બેસી ગયો. ખૂણામાં શાંતિ થી બેસી ગયો અને યુ-ટ્યુબ પર કાર્ટુન જોવા લાગ્યો.
એમાં ચિરાગે એનું નામ પાડ્યું: eSiteWorld.com Youtube Video Developer
થોડી વાર બેઠો પણ એને મજા આવી ગયી. ઘેર જઈને મને પૂછ્યું ફરી ક્યારે તમારી ઓફીસ જઈશું 🙂

કાતિલ ઠોકાઠોક – 4

hahaha-1

એક રમુજી ફોટો છે, પણ જો તમે જરા ધ્યાન થી આ વસ્તુ વાપરો તો તમે તમારી અને સાથે સાથે રસ્તા પર ના ઘણા લોકો !!! ની જિંદગી બચાવી શકો છો…

પાછલા 5-6 અઠવાડિયા માં જોવાય ગયેલી (!!!) ફિલ્મો ની યાદી

પાછલા 5-6 અઠવાડિયા માં જોવાય ગયેલી (!!!) ફિલ્મો ની યાદી.
 
ફિલ્મો નો સોર્સ 
— મારો મિત્ર શ્રેય 
— મારી ઓફીસ ની એક બેબલી
— મોઝરબીયર 
 
કદાચ થોડી ફિલ્મો ના નામ લખવાના રહી ગયા છે. પણ આ ઉમરે હવે બધું યાદ રહેતું નથી 🙂
 
A Walk to Remember
Django Unchained
Equilibrium
National Treasure – Book Of Secrets
Taking Lives
That’s My Boy
 The Five Year Engagement
The tourist
Valentine’s Day
Waiting
whats ur no
Drive
Sweet November
When Harry Met Sally
Serenity
Anna Karenina
30minute or less
wall-e
Special 26 2013
Inception
When in Rome
Wedding Daze
Swordfish
Tropic Thunder
Life of Pi
Flypaper
The Road
The Heartbreak Kid
The Hurt Locker
Taken
THE ILLUSIONIST