latte-rosetta

BUY ME A COFFEE !

  • હમણાં ક્યાંક એક વાક્ય વાંચ્યું હતું અને એમાંથી પ્રેરણા (હા ભાઈ પ્રેરણા તો અનુરાગ જ લે, બીજા કોઈ ના લઇ શકે :)) લઇ ને “Buy me a coffee” વાળું બોક્સ મૂક્યું છે બ્લોગ ની બાજુ માં.
  • વિચાર આવ્યો એટલે મૂક્યું છે, કોઈને શું લાગશે એનું વિચાર્યું નથી.