મિત્રો / સગાવહાલા ના જન્મદિવસ


મિત્રો / સગાવહાલા ના જન્મદિવસ 
 • પપ્પા : ૨૭ જુલાઈ 
 • મમ્મી : ૧૧ જુન
 • ભાઈ : ૦૬ જુન
 • ભાભી : ૦૨ ઓક્ટોબર 
 • મીશું : ૦૧ ઓક્ટોબર
 • અનુરાગ : ૦૭ ડીસેમ્બર
 • ટીઆ : ૦૮ નવેમ્બર 
 • કોકુ : ૧૧ માર્ચ 
 • ટી આ નાં પપ્પા : ૨૪ ઓક્ટોબર 
 • ટી આ ના મમ્મી : ૨૮ નવેમ્બર 
 • શેરોન : ૦૨ જુલાઈ 
 • પીપા : ૧૧ જુન 
 • મૌલિક : ૨૬ માર્ચ 
 • રિશી : ૧૭ ફેબ્રુઆરી 
 • અનુજા : ૦૮ મે
 • પરી : ૯ અપ્રિલ 
 • સમીર : 
 • શ્રેય : 
 • ચેતન :
 • ચિરાગ :

2 thoughts on “મિત્રો / સગાવહાલા ના જન્મદિવસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s