આજે પાકું કર્યું હતું

આજે સવારે નાસ્તો કરવા બેઠા એટલામાં ઘરવાળી બોલી “આજની તારીખ યાદ છે?”

અને મારા પેટમાં ફાળ પડી, હવે પાછું શુ ભૂલી ગયો ! કેમકે આપણે ભૂલી જવામાં એક્કા.

સગાઈ ડિસેમ્બરમાં થઈ હતી, લગ્ન ભર ઉનાળે ☺️, સામર્થ્ય માર્ચ માં જનમ્યો હતો. મમ્મી, પપ્પાની જન્મતારીખ પણ નહોતી. (જોયું મને કેવી બધી તારીખો યાદ રહે છે, પરણિત હોવા છતાં !@#$ ). તો આજે શુ થયું હતું!?!

એટલે હું તરત બોલ્યો, આજે આવી હતી મને જોવા? તો ટીના બોલી ના, આજે તમારા મમ્મી, પપ્પા આવ્યા હતા પાકું કરવા. તમે તો મને જોઈને ભાગી ગયા હતા હૈદરાબાદ ☺️.

ભાગ્યો તોય બોલો ફસાઈ ગયો છેવટે, થવાનું થઈને જ રહે છે અને સારી પત્ની મળવાની હોય તો મળીને જ રહે છે ભલે પછી હાયદ્રાબાદ ભાગી જાવ !

તો જાહેર જનતા ને જાણવાનું કે ૩૧-૧૦-૨૦૦૬ ના રોજ અમારું પાકું થયું હતું. ત્યારથી અમે જોડે છીએ .

One thought on “આજે પાકું કર્યું હતું

  1. આમ જ જોડે રેજો રાજ..
    અમારે તો જુના જમાનાની સ્ટાઇલમાં પાકું થયું હતું. કોઇ બીજાના પ્રસંગમાં મળ્યા હતા અને બે વર્ષ પછી મમ્મીએ મને ‘તે’ છોકરી માટે પુછયું. અમે હા કહી દિધી! બસ, મમ્મી-પપ્પા જઇ આવ્યા તેના ઘરે અને અમારું થયું પાકું વગર મળ્યે! (હા એ વાત અલગ છે કે અમે સામાન્ય મિત્ર તરીકે એકબીજા સાથે ફોનથી સંપર્કમાં હતા.)


    https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s