ક્લાયન્ટ

હમણાં એક ક્લાયન્ટ જોડે વાત ચાલતી હતી અને એ નીચેના શબ્દો બોલ્યો …
It is totally worth it, you guys are amazing in programming and I also like your culture and food.
I used to work at Intel with some people from India and you are all excellent people, well educated, respectful and smart.
Yes, you guys are very good. No complains whatsoever.
મને ભારોભાર ખુશીનો અહેસાસ થયો. સાથે સાથે એ અજાણ્યા લોકો પર માન ઉપજયું જેમની સાથે આ ક્લાયન્ટે કામ કર્યું હતું.
બાકી, હમણાં એક વિદેશ પ્રવાસમાં ગયો હતો ગયા મહિને ત્યાં મને આપણાં ગુજરાતી લોકોનાં “રીતભાત” અને “વ્યવહાર” …  દૂર થી જ દેખાઈ આવે કે આ ગુજરાતી ટોળું છે.
ત્યાંના અમુક સ્થાનિક દુકાન / સ્ટોર / હોટલ વાળા લોકો એવું પણ બોલ્યા કે તમે લોકો ઇન્ડિયન નથી લાગતા, તમે બીજા ઇન્ડિયન લોકો ​જેવું નથી વર્તતા.
હું ગુજરાતી પર ભાર મુકું છું એ જોવું હોય તો કોઈ પર્યટન સ્થાન પર જોવું, ઇન્ડિયન અને એમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકો જુદા જ તરી આવે છે. પર્યટન સ્થાન તો ઠીક, વિમાનની ફ્લાઇટ માં જ જુદા તરી આવે આપડા વાળા.
એક ભાઈ હોટલ લોન્જ માં બેસીને કાચી 35 મસળી રહ્યો હતો, ત્યાં હોટલનો એક કર્મચારી મને પૂછવા લાગ્યો “What is he doing Sir?”
શું કહું એને કે માવો બનાવે છે 🙂 અને હમણાં એ ખાઈને થુંકશે બધે ખુલ્લામાં !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s