રિઝલ્ટ

આજે સામર્થ્ય નું રિઝલ્ટ આવ્યું, આશા મુજબ પાંચમી ચોપડીમાં જતો રહ્યો છે. એના મેમ દુઃખી હતા પણ હું રિઝલ્ટ થી બહુ ખુશ છું. ટીઆ એ ડબ્બો ભરીને ગુલાબજાંબુ લીધા છે એના માટે.

સામર્થ્યને કોઈ મતલબ નતો રિઝલ્ટથી… એટલે એ લેવા પણ આવ્યો નતો. એક છોકરી રડી રહી હતી કેમકે એનો બીજો નંબર આવ્યો, ઈશ્વર ભાઈ નો આભાર કે સામર્થ્ય આવો નથી. એના કરતાં એની આજુ બાજુ બેસેલી છોકરીઓને ચિંતા હોય છે કે એ ભણે છે કે નહીં, લખે છે કે નહીં. એને બસ એક જ ચિંતા હોય છે કે ડબ્બા માં નાસ્તો શુ મુક્યો છે?

સામર્થ્યને એક સલાહ, આમ જ જીવજે અને જીવનની મજા લે જે. જ્યારે ચિંતા કરવાનું આવશે ત્યારે હું કહી દઈશ. સ્કૂલવાળી શાંતિ ફરી જીવનમાં ક્યારેય નહીં આવે. પેટ ભરીને મજા કરજે. આ રિઝલ્ટ અને માર્ક્સ જીવનમાં ક્યાંય કામ નહીં આવે.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s