આજ ની કવિતા 

આજની કવિતા …

હવે કોઈ એમ ના પૂછતાં કે આ કવિતા કોણ છે ?

હા ભાઈ, હમણાં થી થોડું લખવાનું ફરીથી ચાલુ કર્યું છે. કોલેજમાં લખતો એવું ધારદાર તો નહીં પણ કંઈક લખી કાઢીએ છીએ.

સારા-વાના રહ્યા તો થોડા સમયમાં એક પુસ્તક પ્રકાશિત થશે ☺

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s