​બાર વર્ષે બાવો બોલ્યો

બાર વર્ષે બાવો બોલ્યો ,

બોલ્યો #$%^$@

 

નોંધ:
કોઈ બાવા માણસો એ આનો વિરોધ ના કરવો, અમે તો અહીં માત્ર એક કહેવત ટાંકી છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s