બે-બ્લેડ

ભમરડા અને બે-બ્લેડ

હમણાં થોડા દિવસ થી બીમારી એ ઘર માં એવો ઘેરો  નાખ્યો છે કે ના પૂછો વાત. લગભગ 1 મહિના થી વધારે સમય થી હું દવા પર રહ્યો.થોડા દિવસ તો કામને તિલાંજલિ આપીને ઘેર સંપૂર્ણ આરામમાં રહેવું પડ્યું હતું.
હમણાં થોડા સમય થી (થોડા તો નહિ પણ લગભગ 1 વર્ષ થી) જોઉં છું તો સામર્થ્યને બે-બ્લેડ નો ચસ્કો લાગેલો છે. એના દોસ્તો પણ ઘેર આવીને બે-બ્લેડ રમતા હોય છે.

બે-બ્લેડ : https://www.youtube.com/watch?v=lBH2gmnGuW4

મને ઘણી વાર અજુક્તું લાગતું કે આ શું એક કલાક થી ચકરડી ફેરવ્યા કરે છે આ લોકો ?

પણ પછી બીજી જ સેકન્ડે મને ભમરડો યાદ આવી જાય અને હું કેવો આખો દિવસ એ ભમરડા ફેરવ્યા કરતો હતો એ યાદ આવી જાય.

તો બોલો બાળકો, જય ભમરડા અને બે-બ્લેડ 🙂
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s