​આખા બોલા

ઘણા લોકો આખા બોલા હોય છે, જે એમના મનમાં હોય, જે સાચું હોય એ બોલી જાય. એમના મનમાં દ્વેષ ના હોય પણ એ બોલી જાય. (કેટલા સારા માણસો !!!) પણ આ આખા બોલા માણસો માંથી મોટા ભાગના આખા સંભાળનારા નથી હોતા – મતલબ કે એમને કોઈ અરીસો બતાવે તો એમની બળી જતી હોય છે 🙂
મારી સલાહ – જો આખા બોલા છો તો આખા સંભાળનારા પણ થાવ (જો તાકાત હોય તો)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s