​ન્યુ યોર્ક અને હવાઈ

ના ભાઈ, હું કઈ આ રજાઓ માં ન્યુ યોર્ક અને હવાઈ નથી ગયો કે નથી જવાનો. કારણ માત્ર એક કે મારી (અમારી) પાસે પાસપોર્ટ જ નથી 🙂

આ તો સામર્થ્ય  નોબીતા નું કાર્ટુન જોવે અને એમા પેલો બળેલો સુનીયો વેકેસન કરવા ન્યુ યોર્ક અને હવાઈ જાય  અને આવીને મોટી મોટી હાંકે. એટલે સામર્થ્ય ને પણ થયું કે આપડે ન્યુ યોર્ક અને હવાઈ જઈએ. તો હવે ટૂંક સમય માં સ્કુલ ચાલુ થાય એ પહેલા ક્યાંક ફરવા જવાનો વિચાર છે.

બધી તૈયારી થઇ ગયી છે અને મારા સિવાય કોઈને એ ખબર નથી ઘેર કે અમે ક્યાં જવાના છીએ 🙂

હું તો ક્યાય જાઉં સામર્થ્ય અને ટીઆ જોડે તો મને તો મજા આવે, એટલે ક્યાંય જઈશું મને તો મજા જ પડવાની છે 🙂
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s