મારું બુલેટ અને હું

જ્યાર થી સમજણો થયો ત્યારથી હું ઘણી વસ્તુઓ સમાજ, લોકો થી અલગ દિશા માં જ કરતો, કેમ કરતો ? – કદાચને મને એમ જ ગમતું કે એમ જ ફાવતું એટલે…
( ઘણા લોકો મને કહેતા કે એતો saggitarious છે ને એતો તારે રહેવાનું જ 🙂 )
જેમ કે,
— હું લગભગ દિવસ માં આખો દિવસ ટોપી પહેરી રાખતો (ઊંઘતા, નહાતા, સ્કુલમાં શક્ય નહોતું , એટલે પહેરતો ન’તો.)
— હું ઘડિયાળ જમણા હાથે જ પહેરતો
હું લગભગ દિવસ માં આખો દિવસ ગમ ચાવ્યા કરતો
… … … ( બીજી વિચિત્રતાઓ માટે કોઈ અલગ થી પોસ્ટ લખીશ)

પહેલા થી જ બુલેટ મને ગમે, બુલેટ કરતા મને જાવા ના યઝદી બાઈક વધારે ગમતા. પણ સમય અને સંજોગો વિસાત પહેલું બાઈક હીરો હોન્ડા પેસન લેવામાં આવ્યું હતું 🙂

હમણાં થોડા મહિનાઓ પહેલા જયારે બીજા બાઈક નું વિચારતો હતો ત્યારે ઘણા યઝદી બાઈક જોયા, પણ કદાચ એ લેવાનું ન’તું લખ્યું .

એમાં અચાનક જ આ continental GT નજર સામે આવ્યું અને એક અલગ ફ્રેમ હોવાને કારણે પહેલી નજર માં જ પ્રેમ થઇ ગયો એની સાથે.

બસ પછી શું, રાજા ને ગમે એ રાણી… બીજા દિવસે જ જઈને લઇ આવ્યા 🙂

12734139_952493501497386_9123182559826505179_n

12715663_952493524830717_589704859601487278_n

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s