હેપ્પી ઉતરાયણ

હેપ્પી ઉતરાયણ

આશા રાખું બધા સુખે ઉતરાયણ ઉજવે અને સહી સલામત રહે 🙂

પંખીઓને સાચવશો 🙂

ચાયનીસ તુકલ પર પ્રતિબંધ છે તો ના લેશો એવી વિનંતી.

નીચેના ફોટામાં લાલ રંગ છે એ ડોઘલા માં દોરી રંગાવી છે 🙂

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s