તપાસ

કાલે રાત્રે ઘેર ગયો ને તરત મને પૂછવામાં આવ્યું ને કહેવામાં આવ્યું, આવું લખ્યું છે મારા વિષે ને તેવું  લખ્યું છે … આમ ને તેમ ને આ ને તે …
હમણાં જયારે બ્લોગ જોયો ત્યારે દેખાય છે કે ઘરવાળીએ બરાબર તપાસ કરી હશે 🙂

20122014-1

Advertisements

One thought on “તપાસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s