ડેન્જર ડેન્જર ફોન

2 દિવસ થી ડેન્જર ડેન્જર ફોન નથી આવી રહ્યા, હું વિચારમાં હતો.

અને સવારે જ સસરાએ ફોન કર્યો (અહી સસરાના ફોન ને ડેન્જરના ગણશો) કે  ટીના નો ફોન અમારે ત્યાં પડ્યો છે એ લઈને હું આવું છું તમારી ઓફીશે 🙂 ( હું મનમાં બોલ્યો રાખોને ત્યાં જ 2-4 દિવસ)

 

નોંધ:
ટીના મારો બ્લોગ વાંચે છે. જોઈએ આ પોસ્ટ ક્યારે વંચાય છે 🙂
Advertisements

One thought on “ડેન્જર ડેન્જર ફોન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s