એક જુનું ગીત 

ઘણા દિવસો મહિનાઓ પછી મારો LG chocolate પાછો વાપરવાનું ચાલુ કર્યું છે. આજે એમાં ગીતો સાંભળતો ઓફીસ આવ્યો. એક જુનું ગીત બહુ દિવસે સાંભળ્યું 🙂
આ ગીત ગમવાનું એક કારણ પણ છે – એમાં વાગતું ગીટાર.  જીવન માં ક્યારેક એને પણ સીખવામાં આવશે અને નવરાશ ની પળો માં વગાડવામાં આવશે 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s