કોકું હવે સામર્થ્ય થઇ ગયો છે

આજે સાંજે (એટલે કે રાત્રે) જમવામાં ટીઆએ સેન્ડવીચ બનાવી હતી જે મને બહુ ભાવે છે (ક્યાંતો એવું કહી શકાય કે એ જે કઈ પણ બનાવે છે એ મને ભાવે છે). અમે બંને સેન્ડવીચ ઝાપટતા હતા અને કોકું TV આગળ બેસીને સબવે સર્ફર રમતો હતો (એ ઝાપટીને નવરો હતો). મારા રૂમના મ્યુઝીક સીસ્ટમ માં આશિકી 2 નું ગીત વાગ્યું (તુમ હી હો…) અને એટલામાં ધીમા અવાજે કોકું આ ગીત ગાતો સંભળાયો.
મારો કોકું બીજા બાળકો જેવો નથી. એને હજુ પિક્ચર કે ગીતો માં સમાજ નથી પડતી , ના કે એના કોઈ ગમતા ગીતો છે. બસ આ એક અને એવા 2-3 બીજા ગીતો એ ગાય છે 🙂
ક્યારેક લાગે છે કે હવે એ મોટો થઇ ગયો છે અને ક્યારેક હજુ પણ એજ બાળપણ માં કરતો એવા નાદાન સવાલો કરે છે.
ખબર નહિ પણ જે કઈ છે એ નરી કુદરત ની કમાલ જ છે.

2 thoughts on “કોકું હવે સામર્થ્ય થઇ ગયો છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s