હળવું રમુજ (જેને સમજાય એના માટે)

બે પુરુષો ચાલીને જઈ રહ્યા હતા એવામાં એક બિલાડીએ રસ્તો કાપ્યો. એક પુરુષ બીજાને કહે “ઉભો રહે બિલાડીએ રસ્તો કાપ્યો છે, કશુક ખરાબ ઘટના બનશે”.
 
પેલો પુરુષ બોલ્યો , 7 વર્ષ પહેલા લગ્ન થયા હતા, એ પછી એક બાળક આવ્યું એના સિવાય કોઈ સારી ઘટના થઇ નથી. ઘેર આવી મોટી બૈરી બેઠી છે ને, આ નાનકડી બિલાડી મારું શું બગાડવાની?
 
 
નોંધ : કોઈએ પોતાની પાગડી સમજી પહેરવી નહિ.
Advertisements

2 thoughts on “હળવું રમુજ (જેને સમજાય એના માટે)

  1. આ જ વાત બે પુરુષો’ને બદલે , બે સ્ત્રીઓ લખીને અને બિલાડી’ને બદલે બિલાડો વાપરીને પણ મસ્ત ફીટ થાય છે 😀

    તા ક : મેં પાઘડી પહેરી નથી , કારણકે હું કુંવારો છું અને મુખ્યત: મારી પાસે પાઘડી નથી 😉 અને મુખ્યત્વે આ બાબતે હું લાડી અને બિ’લાડી’ના પક્ષે છું 😉 😉

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s