35

આમ તો આપણે 18 Til I Die જ છીએ પણ બીજી એક સત્ય હકીકત છે 😉
35
ઈશ્વરકૃપા થી બંદાએ 35 રન  પુરા કર્યા છે
ઇન શોર્ટ આજે મારો જન્મ દિવસ છે
નોંધ: વાસણ પ્રથા બંધ છે 😉
Advertisements

7 thoughts on “35

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s