નવા વર્ષે નવું એડમીન

વર્ડપ્રેસ હમેશા કશુક નવું નવું કરતુ આવ્યું છે અને મજાની સર્વિસ મફતમાં આપે છે. તમારા એડમીન માં લોગ-ઇન કરી નીચેની URL પર ક્લિક કરતા મજાનું ફીચર મળશે

Drape Your Dashboard In Living Color

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s