દુધનો દાંત

કાલે અચાનક કોકું નો એક દાંત પડી ગયો 🙂
આમ તો એ ભાઈ (દાંત ભાઈ સ્તો, કોકું તો ઊંઘમાં પણ સ્ફૂર્તિલો હોય છે :P) ઘણા દિવસથી ઢીલા ઢીલા હતા અને કાલે એક વાવાઝોડું આયુ ને પડી ગયા.
બપોરે દાંત પડ્યો ત્યારે બહુ ખાસ લાગણી ના થઇ પણ સાંજે કોકુને 200 ગ્રામ દુઃખ આવી ગયું કે મારો દાંત તૂટી ગયો છે. એ રડ્યો પણ ખરો એના માટે. મને ફોન કરી ને જણાવી દીધું 🙂
મારા માટે આ એક પ્રસંગ છે, એક લાગણી છે જે ફરી ક્યારેય આવવાની નથી એની યાદગીરી રૂપે એક ફોટો મુક્યો છે
20131016_083944
Advertisements

2 thoughts on “દુધનો દાંત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s