નવી શરૂઆત ની શરૂઆત

મેઈન હોલ
મેઈન હોલ
મેઈન હોલ
મેઈન હોલ
મેઈન હોલ
મેઈન હોલ
એપલ પ્રોડક્ટ
એપલ પ્રોડક્ટ
રસોડું
રસોડું
ડાયનીંગ રૂમ
ડાયનીંગ રૂમ
ડાયનીંગ રૂમ
ડાયનીંગ રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
પપ્પા મમ્મીનો રૂમ
ઘર પાછળનો બગીચો
ઘર પાછળનો બગીચો
ઘર પાછળના બીજા ઘરો
ઘર પાછળના બીજા ઘરો
ઘર પાછળના બીજા ઘરો
ઘર પાછળના બીજા ઘરો
ઘર આગળ ના બીજા ઘરો
ઘર આગળ ના બીજા ઘરો
ઘર આગળ ના બીજા ઘરો
ઘર આગળ ના બીજા ઘરો
Advertisements

2 thoughts on “નવી શરૂઆત ની શરૂઆત

    • હા દિનેશ કાકા :)..

      ઘર તો ઘણી સારી જગ્યાએ છે અને પૂરો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે સુંદર ઘર બને. પણ એક વાત કહીશ કે ઘર તો ગમે ત્યાં હોય, પોતાના લોકો જોડે હોય તો નર્ક માં પણ મને તો ફાવી જાય.
      આ ઘર મારા પપ્પા નું સપનું છે અને મારા દીકરાનું ભવિષ્ય 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s