ઈશ્વરે મદદ કરી છે ને કરશે મારે શું ચિંતા…

ઘણી વાર જીવન અઘરું લાગે છે.
સવારે ઉઠતાની સાથે જ મગજ માં બધી ચિંતાઓ ચાલુ થઇ જાય. એક જ વિચાર આવે આજે તો આમ કરવાનું છે ને તેમ કરવાનું છે. કેવી રીતે પૂરું થશે. શું કરીશું ને કેમનું કરીશું.

રોજ સવારે વહેલો જાગી જાઉં છું અને રાત્રે મોડું થઇ જાય છે. સામાજિક જીવન ખોરવાઈ ગયું છે 🙂 2 ઘડી થોડું ટેન્સન લઇ લઉં છું ને પાછું કામ કરવા લાગી જાઉં છું.

 

પછી છેલ્લે એક જ વિચાર મન માં રાખું છું કે ઈશ્વરે મદદ કરી છે ને કરશે મારે શું ચિંતા…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s