21-12-2012

જો તમે આ વાંચી રહ્યા છો તો મને ઘણી ખુસી થઇ કે ચાલો 21-12 નો વિનાશ આવ્યો પણ મારો એક વાંચક જીવતો છે 🙂
 
થોડા દિવસ પહેલા ટવીટર પર વાંચ્યું હતું કે NASA એ જાહેર કર્યું છે કે 22 થી 25 અંધકાર રહેશે। એતો કાલે ખબર પડે. કે કોણ આ ગપ્પું મારતું હતું.
 
હશે યાર દુનિયા નો નાસ થશે તો કોઈ ચિંતા નથી। જે થશે એ બધાનું થશે.
જય હો ઇન્ડિયા ટીવી
Advertisements

One thought on “21-12-2012

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s