પ્રથમ પ્રથમ ઇનામ

કાલે કોકુંને આ વર્ષનું  પ્રથમ પ્રથમ ઇનામ મળ્યું. (ભૂલ માં પ્રથમ શબ્દ ૨ વાર નથી લખાયો 🙂 )

આ વર્ષ ની સ્કુલની હરીફાઈઓ ચાલુ થઇ છે અને વરસાદની  ઋતુની હરીફાઈમાં કોકું પ્રથમ આવ્યો છે.
KUDOS to  ટીઆ !
Advertisements

4 thoughts on “પ્રથમ પ્રથમ ઇનામ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s