મારા થોડા વિચારો

  • કોઈકે કોઈને કહ્યું I MISS U – બહુ મોટી વાત છે અને જરાક જેવા શબ્દો માં કહી દીધી.
  • કોકું / ટીઆ INDIA  માં આવી ચુક્યા છે. હજુ ઘેર નથી આવ્યા. હજુ ફરી જ રહ્યા છે. કોકું ઘણો જ ખુશ ખુશ હતો. આજે એણે ફોન કરી મને પૂછ્યું “ડેડી મમ્મ ખાધું? હું ખાઉં આપું?” એને કોણ જાણે કેમની ખબર પડી કે મેં નથી ખાધું. કોકું ક્યારેય કોઈને એના જમવામાંથી આપતો નથી. માત્ર હું ને ટીઆ જ છીએ જેને એ આપે છે. 
  • આજે શ્રેયએ મારી જમવાની રીત વિષે એક વસ્તુ કહી કે હું એકદમ જેન્ટલમેન ની જેમ ખાઉં છું. આજ વાત મને લગભગ ૧૦-૧૨ વરસ પહેલા એક દોસ્ત એ કીધી હતી. નામ નહિ કહું, એ વાંચશે તો એણે યાદ આવી જવું જોઈએ. 
  • દિવસો પાણી ની જેમ વહી રહ્યા છે. થોડા સમય પહેલા અમે બધા લોકો કેવા હતા ને હવે કેવા થઇ ગયા છીએ. 🙂 (પહેલા સારા હતા, હવે થોડા વધારે સારા થઇ ગયા છીએ :P)
  • એક બસ પાછળ લખેલું વાંચ્યું… “ગઈકાલ રદબાતલ ચેક છે, આવતીકાલ પ્રોમીસરી નોટ છે, આજ એ નગદ નાણું છે.”
Advertisements

One thought on “મારા થોડા વિચારો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s