આમાં ખુશ થવું કે દુખી થવું ?

તમારી પત્ની શંકા કરે કે તમારે લગ્નેતર સંબંધો છે એ પણ આ ૩૦-૩૫ વર્ષે. આમાં તમારે ખુશ થવું કે દુખી થવું ?  🙂

Advertisements

2 thoughts on “આમાં ખુશ થવું કે દુખી થવું ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s