પેયમેન્ટ ગેટવે

પેયમેન્ટ ગેટવે એક એવી વસ્તુ છે કે ક્યારેય ઈમ્પલીમેન્ટ કરીએ તો એના પહેલાનું પેયમેન્ટ ગેટવે સહેલું જ લાગે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s