12-12-2011

  • આંખ માં ઇન્ફેકશન થયું છે. કોણ જાણે કોણ આંખ મારી ગયું છે. 😛
  • ઠંડી બહુ જ છે. મારી તો વાટ લાગી ગયી છે.
  • પગાર થયો નહિ ને હવે પૈહા બચ્યા નહિ, જોરદાર કડકી માં ફરી રહ્યો છું..
Advertisements

3 thoughts on “12-12-2011

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s