જાનું


જાનું


કોકુ ની નવી દોસ્ત – જાનું (જહાનવી). કોકુ રોજ સ્કૂલે થી છૂટતા જાનું ને બાઈ કહી ને નીકળે (કેટલો જેન્ટલમેન કહેવાય, ઘેર જતા પહેલા કહી ને જાય કે પેલી બચારી શોધ્યા ના કરે) ને પછી એકટીવા પર બેસી જાય. હમણાં થી કોણ જાણે શું થાય છે, કોકુને મહીને-દહાડે દોસ્તો બદલાય છે. કોઈ વાર કોઈ જોડે લડાય-ઝગડાય ને કોઈ વાર કોઈની જોડે બહુ મિત્રતા થઇ જાય છે. હજુ એને દોસ્ત એટલે શું એ ખબર નથી, પણ હા કોઈ એક ફિક્ષ બાળક હોય છે જેની જોડે એ બેસે ને એની જોડે જ લંચ લે થોડા સમય માટે.

હવે આવતા વર્ષે એની સ્કૂલ બદલાશે એટલે ફરી થી નવા અજાણ્યા લોકો જોડે બેસશે. નવા દોસ્તો મળશે. આશા રાખું કે અમને જોઈએ છે એ સ્કૂલ માં એનું એડમીશન થઇ જાય.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s