જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

એક ફોરવર્ડ મેલ

My one friend Vinay Khatri has objected for the POST. So, I have removed it.

Still you can read original post from the URL http://funngyan.com/2009/03/18/jadibutti/

 

6 thoughts on “જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 1. આ જડીબુટીઓ ટિપ્સ ફોર લાઈફનો મેં કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ છે જે મારા બ્લોગ પર માર્ચ ૨૦૦૯માં પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો. http://funngyan.com/2009/03/18/jadibutti/

  આ પોસ્ટ અહીંથી હટાવી લેવા વિનંતી અથવા ચાર-પાંચ જડીબુટ્ટીઓ રાખી બાકીની જડીબુટીઓ માટે મારા બ્લોગની લિન્ક આપવા વિનંતી.

  • સાચી વાત છે, જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી એ ઈન્ટરનેટ પર ફરતા મૂળ લખાણ ‘ટિપ્સ ટુ લાઈફ’નું ગુજરાતી રૂપાંતરણ છે. આ બાબતની સ્પષ્ટતા મેં લિન્ક સાથે બ્લોગ પર કરેલી જ છે.

   તમારી પાસે ૨૦૦૬નું લખાણ છે તે ગુજરાતીમાં છે કે અંગ્રેજીમાં?

   બીજું, મૂળ લખાણ મારું નથી એટલે મેં કરેલો અનુવાદ કોઈ પણ પોતાના નામે મૂકી શકે છે એવું તમારું કહેવું છે?

  • 2009ની લિન્ક જે હું મારા બ્લૉગ પર માર્ચ ૨૦૦૯થી દર્શાવી રહ્યો છું તે આજે પાછી મને તમારા તરફથી મળી!

   પણ હું રાહ જોઉં છું ૨૦૦૬વાળી લિન્કની જેની વાત શ્રી રીષી મહેતાએ કરી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s