ધુતારાઓ

ધુતારાઓ – ઘણા લોકો ને આ શબ્દ નો અર્થ ખબર નહિ હોય. ધુતારાઓ એટલે ભોળા લોકો ને મુર્ખ બનાવી ને લુટી લેનારા લોકો.

એક છોકરી નો મેળ આવ્યો કે એના પપ્પા ને કોઈ એ મારી કાઢ્યા છે અને એણે એના દેશ માં જવું છે તો હું એણે મદદ કરું. એ મદદ ના બદલા માં મને કરોડો રૂપિયા આપશે. એટલે હું આવા લોકો ને મેળ કરું. પછી એ લોકો બેનંક ની ડીટેલ અને ક્રેડીટ કાર્ડ ડીટેલ માંગે. એટલે હું ખોટી-ખોટી થોડી આપું. પછી થોડા સમય બાદ એમના બીજા મેલ્સ આવે. આવા જ એક ધુતારા ના મેલ્સ મને આવ્યા હતા. એની કોપી મુકુ છું. મને તો કોઈ આવા મેલ્સ કરે તો હું એણે જવાબ આપી દવ કેમ કે મને મજા આવે.

પેપર માં પણ આવા ઘણા સમાચાર આવે પણ લોકો છેતરાતા જ હોય છે. મારી મમ્મી એક કહેવત કહેતી હોય છે … જ્યાં લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ના મરે

—————————————–

Email # 1

—————————————–

Hi Dear,

I’m happy to inform you about my success in getting the fund transferred under the co-operation of Mr Cruz from Paraguay. Presently am in Paraguay for investment projects with my partner. Meanwhile, I didn’t forget your past efforts and attempts to assist me in transferring those funds despite that it failed us some how.

Now you will need to contact the Rev,Pastor dominick nelson Who i stay under his care in the church when i was in Dakar senegal, his name is Rev,Pastor dominick nelson and his email address is
( sdfsf…. @yahoo.com )
Mail him now and ask him to send you sum of $300.000.00 which I kept for your compensation for all the past efforts and attempts to assist me in this matter. I appreciated your efforts at that time very much. so feel free and get in touched with Rev,Pastor dominick nelson and instruct him where to send you the money.

Please do let me know immediately you receive it so that we can share the joy after all the sufferings at that time. In the moment, I am very busy here because of the investment projects which I and my partner are having at hand because i want to finalise everything and go back to school.

Finally, remember that I had forwarded instruction to Rev,Pastor dominick nelson on your behalf to release the money for your compensation. Therefore feel free to get in touch with his email address is
( sdfsf…. @yahoo.com ) and you can also call him with his phone +221 773842987 immediately you send him mail and he will send the money to you without any delay. God Bless you.

Your truly
Suzanne.

—————————————–

—————————————–

Email # 2

—————————————–

May the peace of God be with you and your family!!

Yes my son,i receive the chaque of $300,000 Thousand American Dollars from Miss Suzanne. who is now live with her Partner in Paraguay,Your chaque is here in my Office in the Church Premesis you are advice to come here and take your cheque but If you can not come down here to receive this cheque.

There are verious Service that can go around the World from Dakar Senegal here to Your Country . Such as DHL, Mail Overnight etc.. I will rap the Chaque with Magazine Paper and send it through DHL Service to aneble you collect it from nearest office around your area.

But remember you have to send to me the posting fees as i have already investigated which is 200 Euro in my currency,Then you have to include your house and postal address and your phone number.

You can email me and also call me with is my phone number +221 773842987 when you send the posting fee to aneble me send this cheque to your address in your country as soon as you provide them. Send the money with this name via Western Union Money Transfer.

Name: Dominick Nelson
Address: 56 Rue 45 cresent Church Avenue
Country:  Dakar Senegal.
Post code 00221

May the peace of God be with you and your family!!.

Rev,Pastor dominick Nelson   GOOD  LUCK..

—————————————–

—————————————–

Email # 3

—————————————–

Hello Dear,
Am so happy you have received my mail,Now all you have to do now is to mail the Rev,Pastor dominick nelson and his email address is (  sdfsf…. @yahoo.com )tell him to send you the draft cheque and please immediately he reply to you just follow his instruction so that you can received your draft cheque successfully and be happy in your life,I will not write to you soon coz am so busy with my investments  together with partner and he did not want me to communicate with any man again hope you understand.

Regards,

Yours Suzanne.

—————————————–

મને $300.000.૦૦ નું ગાજર બતાવી ને ૨૦૦ Euro પડાવાની વાત કરે છે.

Advertisements

2 thoughts on “ધુતારાઓ

  1. ભાઈ, આ ગાજર નહિ પણ ગાજરની પીપૂડી છે.

    આવા કેસમાં તો જવાબ પણ ન આપવો…કેમ કે કાલે ઊઠીને લીગલી કોઈ કેસ ઠોકી દે કે અમે તો તમને ફંડ મની મોકલી દીધા છે. તમે કોઈ રીસીપ્ટ ન બતાવી ને અમને ઠગી રહ્યાં છો. એ પછી તો લાકડી પણ એમની હોય ને ભેંસ પણ એમની.

    બચકે રહેના…એ ભાઆઆઆય!…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s