મેરી ચલી તો તેરી કયું જલી ?

આ આપણાં સમાજ ની એક બહુજ કડવી વાસ્તવિકતા છે. પોતાનું સારું થાય ને તો ખુશી થાય એના થી વિશેષ બીજા નું ખરાબ થાય ને તો થાય એવા લોકો હોય છે. મે તો એવા લોકો જોયા છે, પાતાની છોકરી નું માંડમાંડ ગોઠવાયું હોય ને તો જે ખુશી થાય ને એના થી વધારે ખુશી એને બાજુ વાળા ની છોકરી ની સગાઇ તૂટે ને તો એમાં થાય છે. દરેક જગ્યા એ આવા માણસો મળી જતા હોય છે.

મેરી ચલી તો તેરી કયું જલી ?
મેરી ચલી તો તેરી કયું જલી ?
Advertisements

3 thoughts on “મેરી ચલી તો તેરી કયું જલી ?

  1. એકદમ સાચી વાત કહી….આપરે બીજા ની પ્રગતિ જોઈ શકતા નથી…બસ લોકો ટાંટિયા ખેચવામાં થી જ ઉંચા નથી આવતા બીજો કઈ સારું કરે તો તેને નીચે પાડવામાં જેટલો રસ રાખે છે તેના કરતા પોતાના કામમાં એટલો રસ રાખે તો પોતે પણ આગળ આવી શકે છે પણ અહિયા લોકોને બીજાનું જ સારું દેખાય છે….આના માટે ૧ જોક્સ કહું….
    એક વખત ભારતમાંથી એક બોક્સ ભરીને કરચલા જહાજમાં ભરી બીજા કોઈ દેશમાં મોકલવાના હતા,
    ભૂલથી તે બોક્સ નું ઉપરનું દરવાજો ખુલ્લો રહી ગયો…
    બધાને ચિંતા થવા લાગી કે ક્યાંક આ કરચલા બહાર ના નીકળી જાય…
    ત્યારે એક વ્યક્તિએ કહ્યું -આ ભારતના કરચલા છે જો કોઈ કરચલો પ્રયત્ન કરીને ઉપર ચડવા જશે તો બીજો તેનો પગ પકડીને નીચે પાડી દેશે. માટે ચિંતા ના કરો એકપણ કરચલો બહાર નઈ આવી શકે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s