૨૦૧૧ નું વિશ લીસ્ટ અને પ્રતિજ્ઞાઓ

આ ઠંડી ના કારણે અને હું બહાર ગયો હતો એટલે સમયસર આ લીસ્ટ મૂકી શકાયું નથી.

 1. આ વરસ પણ પાછલા વર્ષો ની જેમ સિગરેટ અને દારૂ ન લત થી દુર રહીશ. ( પ્રતિજ્ઞા )
 2. દુકાન / લારી વાળા જોડે થી પ્લાસ્ટિક ની કોથળી માં સામાન નહિ લાવું. ( વિશ લીસ્ટ ).
 3. મોલ માં જઈ ને ખોટા ખર્ચા કરવાના બંધ કરીશ.( પ્રતિજ્ઞા )
 4. નવો સેલ ફોન નહિ લાવું.( પ્રતિજ્ઞા )
 5. નવું લેપટોપ નહિ લાવું. ( પ્રતિજ્ઞા )
 6. બાઈક માં ખોટા ખર્ચા નહિ કરું. ( પ્રતિજ્ઞા )
 7. દીવ સિવાય બીજે પણ ફરવા જઈશું જો મેળ પડે તો કચ્છ માં કે સાપુતારા કે બીજી કોઈ સારી જગ્યાએ ( વિશ લીસ્ટ )..
 8. બ્લોગ માં નિયમિત લખીશ ને ૧૦,૦૦૦ લોકો વાંચે એમ કરીશ ( વિશ લીસ્ટ ).
 9. ઘણી બધી અવ્યવસ્થિત વસ્તુઓ ને આ વર્ષ વ્યવસ્થિત કરીશ. ( પ્રતિજ્ઞા )
 10. નિયમિત બચત કરીશ ( પ્રતિજ્ઞા )
 11. નોન ટેકનીકલ અથવા મારી ટેકનોલોજી નું ના હોય એવું જ્ઞાન ભેગું કરીશ ( પ્રતિજ્ઞા )
 12. રોજ સવારે ટીઆ કહે છે એમ ઈશ્વરનું નામ લઇ ને પછી જ ઓફીસ જઈશ.( વિશ લીસ્ટ ).
 13. બીજા ને મદદરૂપ થઇ શકાય એવું થોડું કામ કરીશ. ( વિશ લીસ્ટ ).
 14. ટીઆ અને કોકુ માટે જે વિચારેલું છે એને અમલ માં મુકીશ ( પ્રતિજ્ઞા )
 15. શરીર માં ભરાઈ ગયેલી આળસ ને બહાર કાઢી નાખીશ.  ( પ્રતિજ્ઞા )
Advertisements

One thought on “૨૦૧૧ નું વિશ લીસ્ટ અને પ્રતિજ્ઞાઓ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s