આજે કોકુ એ ગજબ નો સવાલ કર્યો !

આજે અમે એક લગન ના રીસેપ્શન માં જઈ ને આવ્યા ને પછી કપડા બદલીને બેઠા હતા, એટલા માં કોકુએ ટીઆ ને પૂછ્યું, “ટીઆ, મમ્મી ક્યાં ગયી ?”

આમ તો આ એક બાળ સહજ બહુજ નાનો સવાલ કહેવાય. એક બાળક એની માં ને શોધી રહ્યો છે . પણ ટીઆ ને આ સવાલ કોકુ એ પૂછ્યો. મારા ચરિત્ર પર શંકા ના વાદળો મૂકી ને એ હસવા લાગ્યો 😛 ટીઆ તો એકદમ હસી જ પડી. પછી એને કોકુ ને પૂછ્યું, “બીજી મમ્મી, તું લાયો કે પપ્પા?”
અલા બાપા બંને જણા આ બીજી મમ્મી વિષે વાત કરવા લાગ્યા પણ આ પપ્પા ને તો કોઈ પૂછતું જ નતું :(. હું મન માં એમ વિચારતો હતો કે… એક જ છે ને એ સચવાતી નથી બે હોય તો મારી તો આવી જ બને. હા હા હા.
પણ આજે કોકુ ના સ્વભાવ માં એક ચેન્જ આવ્યો. આજે સવારે એ કોઈ ની જોડે ફોટા પડાવતો નતો, પણ એક સરસ નાની બેબી જોડે ટીઆ એ એને ઉભો રાખ્યો ને તો એ શાણો બની ને ઉભો રહી ગયો અને ફોટો પડાવી આયો ને પાછો હસતો તો મંદ મંદ. સાંજે રીસેપ્શન માં પણ એ બધી છોડીઓ અને મોટી આંટીઓને જોયા કરતો હતો. હા હા હા… મે ટીઆ ને કીધું ને તો ટીઆ ધીમે થી બોલી … “બાપ જેવા બેટા ને વડ જેવા ટેટા…” ( હું ફરી થી વિના વાંકે લપેટાઈ ગયો હતો )
Advertisements

2 thoughts on “આજે કોકુ એ ગજબ નો સવાલ કર્યો !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s