સચિન તેંદુલકર !

 

કશું લખવાની જરૂર જ નથી. સચિન ના રેકોર્ડનું એક લીસ્ટ મુકુ છું.

Bat1 Bat2 Runs SR Opposition Ground Start Date
119* 119 62.96 Test v England Manchester 9-Aug-90
148* 148 69.48 Test v Australia Sydney 2-Jan-92
114 114 70.8 Test v Australia Perth 1-Feb-92
111 111 41.11 Test v South Africa Johannesburg 26-Nov-92
165 165 55.74 Test v England Chennai 11-Feb-93
104* 104 64.59 Test v Sri Lanka Colombo (SSC) 27-Jul-93
142 142 63.39 Test v Sri Lanka Lucknow 18-Jan-94
110 110 84.61 ODI v Australia Colombo (RPS) 9-Sep-94
115 115 84.55 ODI v New Zealand Vadodara 28-Oct-94
105 105 78.35 ODI v West Indies Jaipur 11-Nov-94
179 179 55.59 Test v West Indies Nagpur 1-Dec-94
112* 112 104.67 ODI v Sri Lanka Sharjah 9-Apr-95
127* 127 92.02 ODI v Kenya Cuttack 18-Feb-96
137 137 100 ODI v Sri Lanka Delhi 2-Mar-96
100 100 90.09 ODI v Pakistan Singapore 5-Apr-96
118 118 84.28 ODI v Pakistan Sharjah 15-Apr-96
122 122 68.92 Test v England Birmingham 6-Jun-96
177 177 49.16 Test v England Nottingham 4-Jul-96
110 110 79.71 ODI v Sri Lanka Colombo (RPS) 28-Aug-96
114 114 90.47 ODI v South Africa Mumbai 14-Dec-96
169 169 66.53 Test v South Africa Cape Town 2-Jan-97
104 104 107.21 ODI v Zimbabwe Benoni 9-Feb-97
117 117 85.4 ODI v New Zealand Bangalore 14-May-97
143 143 57.89 Test v Sri Lanka Colombo (RPS) 2-Aug-97
139 139 52.25 Test v Sri Lanka Colombo (SSC) 9-Aug-97
148 148 60.65 Test v Sri Lanka Mumbai 3-Dec-97
155* 155 81.15 Test v Australia Chennai 6-Mar-98
177 177 85.5 Test v Australia Bangalore 25-Mar-98
100 100 112.35 ODI v Australia Kanpur 7-Apr-98
143 143 109.16 ODI v Australia Sharjah 22-Apr-98
134 134 102.29 ODI v Australia Sharjah 24-Apr-98
100* 100 97.08 ODI v Kenya Kolkata 31-May-98
128 128 97.7 ODI v Sri Lanka Colombo (RPS) 7-Jul-98
127* 127 97.69 ODI v Zimbabwe Bulawayo 26-Sep-98
141 141 110.15 ODI v Australia Dhaka 28-Oct-98
118* 118 105.35 ODI v Zimbabwe Sharjah 8-Nov-98
124* 124 134.78 ODI v Zimbabwe Sharjah 13-Nov-98
113 113 74.83 Test v NZ Wellington 26-Dec-98
136 136 49.81 Test v Pakistan Chennai 28-Jan-99
124* 124 52.76 Test v Sri Lanka Colombo (SSC) 24-Feb-99
140* 140 138.61 ODI v Kenya Bristol 23-May-99
120 120 85.1 ODI v Sri Lanka Colombo (SSC) 29-Aug-99
126* 126 50.8 Test v NZ Mohali 10-Oct-99
217 217 63.08 Test v NZ Ahmedabad 29-Oct-99
186* 186 124 ODI v NZ Hyderabad 8-Nov-99
116 116 60.73 Test v Australia Melbourne 26-Dec-99
122 122 88.4 ODI v South Africa Vadodara 17-Mar-00
101 101 72.14 ODI v Sri Lanka Sharjah 20-Oct-00
122 122 52.36 Test v Zimbabwe Delhi 18-Nov-00
201* 201 71.53 Test v Zimbabwe Nagpur 25-Nov-00
146 146 95.42 ODI v Zimbabwe Jodhpur 8-Dec-00
126 126 54.78 Test v Australia Chennai 18-Mar-01
139 139 111.2 ODI v Australia Indore 31-Mar-01
122* 122 93.12 ODI v West Indies Harare 4-Jul-01
101 101 78.29 ODI v South Africa Johannesburg 5-Oct-01
146 146 110.6 ODI v Kenya Paarl 24-Oct-01
155 155 84.23 Test v South Africa Bloemfontein 3-Nov-01
103 103 52.28 Test v England Ahmedabad 11-Dec-01
176 176 55.69 Test v Zimbabwe Nagpur 21-Feb-02
117 117 45 Test v West Indies Port of Spain 19-Apr-02
105* 105 97.22 ODI v England Chester-le-Street 4-Jul-02
113 113 110.78 ODI v Sri Lanka Bristol 11-Jul-02
193 193 58.48 Test v England Leeds 22-Aug-02
176 176 59.06 Test v West Indies Kolkata 30-Oct-02
152 152 100.66 ODI v Namibia Pietermaritzburg 23-Feb-03
100 100 84.03 ODI v Australia Gwalior 26-Oct-03
102 102 112.08 ODI v New Zealand Hyderabad 15-Nov-03
241* 241 55.27 Test v Australia Sydney 2-Jan-04
141 141 104.44 ODI v Pakistan Rawalpindi 16-Mar-04
194* 194 55.74 Test v Pakistan Multan 28-Mar-04
248* 248 65.43 Test v Bangladesh Dhaka 10-Dec-04
123 123 94.61 ODI v Pakistan Ahmedabad 12-Apr-05
109 109 55.61 Test v Sri Lanka Delhi 10-Dec-05
100 100 88.49 ODI v Pakistan Peshawar 6-Feb-06
141* 141 95.27 ODI v West Indies Kuala Lumpur 14-Sep-06
100* 100 131.57 ODI v West Indies Vadodara 31-Jan-07
101 101 59.76 Test v Bangladesh Chittagong 18-May-07
122* 122 53.98 Test v Bangladesh Dhaka 25-May-07
154* 154 63.37 Test v Australia Sydney 2-Jan-08
153 153 74.63 Test v Australia Adelaide 24-Jan-08
117* 117 97.5 ODI v Australia Sydney 2-Mar-08
109 109 57.97 Test v Australia Nagpur 6-Nov-08
103* 103 52.55 Test v England Chennai 11-Dec-08
163* 163 122.55 ODI v New Zealand Christchurch 8-Mar-09
160 160 61.53 Test v New Zealand Hamilton 18-Mar-09
138 138 103.75 ODI v Sri Lanka Colombo (RPS) 14-Sep-09
175 175 124.11 ODI v Australia Hyderabad 5-Nov-09
100* 100 47.39 Test v Sri Lanka Ahmedabad 16-Nov-09
105* 105 63.25 Test v Bangladesh Chittagong 17-Jan-10
143 143 78.57 Test v Bangladesh Dhaka 24-Jan-10
100 100 55.86 Test v South Africa Nagpur 6-Feb-10
106 106 51.45 Test v South Africa Kolkata 14-Feb-10
200* 200 136.05 ODI v South Africa Gwalior 24-Feb-10
203 203 58.5 Test v Sri Lanka Colombo (SSC) 26-Jul-10
214 214 58.95 Test v Australia Bangalore 9-Oct-10
111* 111 46.05 Test v South Africa Centurion 16-Dec-10

 

Advertisements

3 thoughts on “સચિન તેંદુલકર !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s