એક ઓર સપનું પૂરું થયું.

હું કશું બોલું કે લખું ત્યારે ઘણા એમ બોલે કે વિચારે છે કે પાર્ટી ફોર્મ માં છે ને બોલી ગઈ છે. પણ હું જે વિચારું છું એ શાંતિથી પ્લાન કરી ને પૂરું કરું છું. મે ૧ ઓક્ટોબરે લખ્યું હતું કે મારા જીવન માં થોડી ઈચ્છાઓ છે ને એનું એક લીસ્ટ બનાવ્યું હતું. એ લીસ્ટ આ રહ્યું. (દસ્વીદાનીયા). મને એવા પણ પ્રતિભાવ મળ્યા કે આ તો બ્લોગ લખવા માટે લખ્યું છે. પોપુલર બનાવા લખ્યું છે. સારું સારું લખ્યું છે. ઘણાએ તો એમ પણ કીધું કે થોડા સમય પછી જો જો આ લીસ્ટ માંથી ઘણી વસ્તુ નકામી લાગશે. હા હોઈ શકે. મારી પાશે ખરીદેલી વસ્તુઓ માની ૬૦-૭૦ % વસ્તુઓ બસ એમ જ ખરીદેલી હોય છે. પણ શું કામ નહિ, મારું મન થયું ને મે ખરીદી. એમાં શું નકામી ?

આજે મને ખુસી થાય છે કે મે આજે મારો ધાર્મિક બ્લોગ સારું કર્યો છે ને એમાં પહેલી પોસ્ટ લખી છે. એ બધા લોકો માટે હજુ ખુલ્લો નથી મુક્યો એટલે તમને બધા મિત્રો ને થોડા સમય પછી એની લીંક મળશે. પણ હા આજે મારી આ ઈચ્છા પૂરી થઇ ગઈ. અને હા એની ઉપર લખેલી બીજી એક ઈચ્છા મારા ફેમીલી ના ફોટા માટે ની સાઈટની. એ પણ પૂરી થઇ ગઈ છે. એમાં ફોટોસ અપલોડ કરવાના બાકી છે બસ,

કોણ કહે છે, કે કોઈ ઈચ્છા નકામી હોય છે કે સમજી વિચારી ને ઈચ્છા રાખવી જોઈએ કે વિચારી ને સપના જોવા જોઈએ. હજુ તો ઘણા સપના છે ને બધા પુરા કરવાના છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s