૫૧ મી પોસ્ટ

આ બ્લોગ લખવાનું ચાલુ કર્યું હતું ત્યારે વિચાર્યું હતું કે રોજ કશુક લખીશ. ધીમે ધીમે થોડું થોડું પણ લખીશ. ઘણા મિત્રો ને આની URL  જાતે આપી ને  ચેક કરવા કહ્યું ( આજ કાલ પ્રોમોસન નો જમાનો છે. પ્રોમોસન ના કરો તો કશું ના ચાલે ). ઘણા લોકો એ કોણ જાણે ક્યાં થી આ બ્લોગ શોધી ને વાંચ્યો. ઘણા બધા લોકો એ કમેન્ટ લખી ને વખાણ કર્યા. ઘણા લોકોએ પેર્સનલ મેલ કરી ને જણાવ્યું. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એમ પોસ્ટે પોસ્ટે મોટો બ્લોગ લખાઈ ગયો.

૫૦ પોસ્ટ થઇ એના માન માં, શ્રેય, સમીર, ચેતન, ટીઆ  અને કોકુ બધા ને પાર્ટી આપવામાં આવશે.

blog-stat
blog-stat
Advertisements

4 thoughts on “૫૧ મી પોસ્ટ

  1. ૫૦૦ પોસ્ટ થશે એ દિવસ જેટલા લોકો એ ઓછામાંઓછી એક વાર પોસ્ટ કરી હશે એ બધાને બોલાવીશું.

    યથાશક્તિ કશુક ઉજાણી કરીશું. કશું નહિ તો ધાણી-મમરા ખાઈ ને બી ઉજાણી કરીશું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s