કોકુ નું યેલ્લો ડે સેલીબ્રેસન

કોકુ ના ટ્રી હાઉસ માં લાસ્ટ વીક માં યેલ્લો ડે ઉજવવાનો હતો. રેડ ડે માં બીજો નંબર આવ્યા પછી ટીઆ  ને ગમે તેમ કરી ને આ વખતે તો પહેલો જ નંબર લાવવો હતો. એને પહેલા નંબર થી જરાય ઓછું જોઈતું નહતું.

મેં પણ એનો ઉત્સાહ જોઇને ૨ વીક પહેલા થી જ એને બધું પૂછી ને નક્કી કરી ને જે વસ્તુઓ લાવવાની હોય એ અમે ભેગી કરવા લાગ્યા હતા. પછી ટીઆ એ ધીમે ધીમે બધું પ્લાનિંગ કર્યું. અને અમે નક્કી કાર્ય મુજબ મકાઈ ડોડો બનાવ્યો. જે કોકુ ના પેટ પર બાંધ્યો. એની સ્કૂલ માં તો મેમ ને એ બવ જ ગમી ગયું એટલે એમને એ ત્યાં જ રખાવી દીધું. છેલી પેરન્ટ મિટિંગ માં તો અમે ગયા ના હતા એટલે શું થયું ખબર નથી પણ ટીઆ ના કહેવા મુજબ આ વખતે પણ કોકુ નો બીજો નંબર જ આવ્યો હશે. ટીઆ આ વાત થી બવ દુખી થઇ જાય છે કે એને બવ મેહનત કરી પણ પહેલો નંબર ના આવ્યો. જે હોય એ, હું તો ખુશ છું કે ટીઆ આટલી મેહનત કરતી હતી કોકુ ની સ્કૂલ ના પ્રોગ્રામ માટે. બીજો તો બીજો સળંગ બીજી વાર બીજો આયો છે ને. એમાં શું, ચાલે હવે. હા આવતી ફેરી પહેલો નંબર લાવવા ફરી થી લાગી જઈશું.

ચાલો હવે એનું ફોટુ તો મુકવા દો.

મકાઈ ડોડો
મકાઈ ડોડો
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s