થોડા ફોટોસ લગાવા દો

કોકુ બેઠો કુવા ની પાળે
કોકુ બેઠો કુવા ની પાળે- વિલેજ હિમાલયા મોલ .
પહેલા પ્રિયાંક જોડે જવા તૈયાર નતો ને હવે તો એ કાકામય થઇ ગયો હતો. પ્રિયાંક કાકા અને શ્વેતા કાકી એના વહાલાઓ ની લીસ્ટ માં આવી ગયા છે
પહેલા પ્રિયાંક જોડે જવા તૈયાર નતો ને હવે તો એ કાકામય થઇ ગયો હતો. પ્રિયાંક કાકા અને શ્વેતા કાકી એના વહાલાઓ ની લીસ્ટ માં આવી ગયા છે - - પ્રકૃતિ રિસોર્ટ બરોડા
હેપ્પી સિંગ
હેપ્પી સિંગ - વિલેજ હિમાલયા મોલ.
કોકુ ના પ્રિયાંક કાકા
કોકુ ના પ્રિયાંક કાકા - પ્રકૃતિ રિસોર્ટ બરોડા
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s